Projekční činnost

Projekční činnost


Připravujeme kompletní projektovou dokumentaci na Vámi plánovanou rekonstrukcí či novostavbu. Úzce také spolupracujeme s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava.

Projekční činnost provádíme v rozsahu:

  • Studie stavby
  • Projektová dokumentace pro územní řízení
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení
  • Prováděcí projekt