fotovoltaika

Fotovoltaika


Fotovoltaika, neboli energie ze slunce. Fotovoltaické kolektory se starají o přeměnu slunečního záření (světelnou energii) na námi potřebnou elektrickou energii.

Solární panely jsou tvořeny křemíkovou destičkou o tloušťce menší než 1 mm (v řádu stovek mikrometrů). Na spodní straně této vrstvy jsou umístěny plošné elektrody odvádějící výslednou elektrickou energii. Solární panely jsou chráněny tvrzeným sklem, aby nedošlo k poškození větrem, sněhem či kroupami. Důležité je, aby na solární články dopadalo co nejvíce světla, to je zařízeno díky antireflexní vrstvě (obvykle se jedná o oxid titanu). Množství vzniklé energie je závislý na ploše a účinnosti solárních panelů.


funkční schémafotovoltaika